Reglement vogel- en fladderschieten

 1. Een ieder die deelneemt aan het vogel- en/of fladderschieten moet 18 jaar of ouder zijn. Men dient zich te kunnen legitimeren.
 2. Bij het schieten verliest de betreffende persoon het recht om in de ronde mee te schieten nadat zijn/haar naam twee maal afgeroepen is en er binnen redelijke tijd niet op de oproep gereageerd wordt. De redelijke tijd wordt bepaald door de afroepers bij het schieten.
 3. Elke persoon schiet voor zijn eigen naam en wel de naam die op de schutterslijst voorkomt.
 4. Bij het vogel- en/of fladderschieten mag men in de daarop volgende ronden niet verwisselen van persoon, bijvoorbeeld ouders voor kinderen, of kinderen voor ouders.
 5. Bedrijven of firma-namen worden niet op de schutterslijst geplaatst en kunnen als zodanig niet schieten.
 6. Een ieder, die tijdens de kermisdagen als (oud-)inwoner, een verblijfsadres heeft in het in het dorp Gendringen, kan zich als schutter opgeven.
 7. De schutter, die de romp van de schacht heeft geschoten is verplicht in gezelschap van een partner de koningshulde in ontvangst nemen.
 8. Aan het koningspaar wordt uitdrukkelijk verzocht om deel te nemen aan het jaarlijkse Gemeentelijke Koningsschieten. Deze vindt plaats elke 2de zaterdag van mei.
 9. De volgorde van het schieten op de vogel is als volgt: hals-linkervleugel-rechtervleugel-staart-romp.
 10. Voor eventuele ongelukken tijdens het schieten stelt het stichtingsbestuur zich niet aansprakelijk.
 11. Een ieder is verplicht om buiten de omheining te blijven.
 12. Bij het fladderschieten zal in geval van een technische storing het stichtingsbestuur beslissen of het doel is geraakt.
 13. Na de eerste ronde bij het vogel-/fladderschieten kan men zich niet meer opgeven als schutter.
 14. Het gebruik van extra hulpmiddelen, zoals (telescoop)lenzen, kijkers etc. is niet toegestaan.
 15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.