Geschiedenis van Gendringen 1950 - 1965

Een selectie uit 2 historische films over het alledaagse leven in Gendringen. De 1e film is uit de vijftiger jaren. De 2e film is uit 1965. Met beelden van harmonie Laus Deo en muziekvereniging Laus Deo. Deze twee verenigingen zijn in 1970 gefuseerd in de Gendringse Orkest Vereniging.