Copyright Notice

De inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van deze webpagina is de strikte eigendom van www.kermisgendringen.nl. Alle gegevens op dit domein zijn auteursrechtelijk beschermd, volgens de “Intellectual Property Code”.

Alle webpagina's en gepubliceerde materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en beschermd door het internationaal recht. Elk niet-toegestane gebruik of de reproductie van deze pagina’s vormt een inbreuk op onze auteursrechten. Materiaal van deze website mag alleen worden gedownload of gereproduceerd voor persoonlijk gebruik. Het aanbrengen van elke vorm van verandering is verboden, alsmede het onrechtmatig kopiëren van content voor gebruik op websites van derden. Bij wijze van uitzondering staat KermisGendringen.nl staat toe dat nieuwsartikelen gepubliceerd worden op websites van derden. Dit is alleen toegestaan, wanneer het extern geplaatste artikel zowel een vermelding van de bron als een bron url bevat. Deze uitzondering geldt ook voor het gebruik van KermisGendringen.nl RSS-feeds.